Usługi

Zakres terapii dobierany jest indywidualnie do pacjenta, w zależności od rodzaju występujących schorzeń i zaburzeń. Opracowany program terapii realizowany jest przez specjalistów z zakresu fizykoterapii, neuroterapii, logopedii i neurologopedii, pedagogiki specjalnej.

Zakres udzielanych świadczeń:

 • magnetoterapia
 • ultradźwięki
 • laseroterapia punktowa
 • elektroterapia
 • diatermia krótkofalowa
 • promieniowanie podczerwone (IR)
 • promieniowanie nadfioletowe (UV)
 • krioterapia miejscowa
 • fala uderzeniowa Rosetta ESWT
 • taping medyczny
 • rezonans stochastyczny (SRT)
 • kinezyterapia
 • terapia manualna
 • masaż klasyczny, segmentarny
 • masaż limfatyczny, uciskowy BOA
 • EEG i RSA Biofeedback
 • terapia SI
 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS)
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
 • podoskopowe badanie stóp
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna