Ośrodek dzienny dla dzieci

Ciągle uzupełniamy gabinety w niezbędny sprzęt do terapii i rehabilitacji aby zapewnić pacjentom szybki dostęp do jak najnowszych osiągnięć z zakresu rehabilitacji medycznej.

OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji
w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń terapeutycznych.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

w ośrodku/oddziale dziennym jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;

 • rehabilitacyjnej;

 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 • neurologicznej;

 • reumatologicznej;

 • chirurgii dziecięcej;

 • endokrynologii dziecięcej;

 • diabetologii dziecięcej lub

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania  rehabilitacji  dzieci  z zaburzeniami  wieku rozwojowego w ośrodku dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku:

  • do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;

  • od 8 do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.